ANDROID & WINDOWS-PC

SCHULDBEHEER EN TERUGBETALING VAN LENINGEN VIDEOGIDSEN GEBRUIKERSHANDLEIDING (PDF) DOWNLOADEN: PC
 
  • Registreer meerdere leningen. Record aflossingen van leningen; bijhouden van betalingskosten en uitstaande bedragen.
  • Het openstaande bedrag en de verschuldigde bedragen worden herberekend op basis van het reeds betaalde bedrag.
  • Bekijk hoe terugbetalingen van leningen en rente uw cashflow- en winstverliesoverzichten voor een bepaalde periode beïnvloeden
SELECTEER DE APPLICATIE
Modulair bedrijfssysteem Boekhoud-pc voor kleine bedrijven Boekhouding voor kleine bedrijven Android
Registratie van een lening in het systeem als een aansprakelijkheidsrekening en berekening van het initiële aflossingsschema van de lening
Herberekening van uitstaande en verschuldigde bedragen op basis van het totale betaalde bedrag. Voor elk terugbetalingsbedrag worden de hoofdsom en rente afzonderlijk berekend en opgenomen in de kasstroom- en winstverliesrapporten