VOOR ACCOUNTANTS

FINANCIËLE EN BESTUURLIJKE BOEKHOUDING: BIJZONDERE KENMERKEN VIDEOGIDSEN GEBRUIKERSHANDLEIDING (PDF) DOWNLOADEN: PC
Bijzondere kenmerken
 • GAAP- en IFRS-compatibele functies
 • Datakwaliteit: bijzondere bepalingen
 • Directe uitwisseling van gegevens tussen het bedrijf en de desktop-systemen van de accountant

 • BOEKHOUDKUNDIGE TAKEN UITVOEREN VOOR UW KLANTEN
  Verwerk en wissel de gegevens uit met uw klanten
  • Upload al uw bedrijfsgegevens van Android-apps en POS-systemen naar de PC Business-app
  • Upload uw gegevens naar de accountantsapplicatie
 • Upload de gegevens van de klant naar uw applicatie
 • Controleer de gegevens en voer basale boekhoudtaken uit
 • Gebruik het systeem om loongerelateerde taken uit te voeren. Recordbetalingen: belasting, inhoudingen, pensioenvergoedingen automatisch berekend; & amp; genereren e-mail betalingsbewijzen aan werknemers
 • Bereid rapporten voor de belastingdienst voor: kwartaalverslagen en jaarlijkse belastingaangifte
 • Voer procedures voor het sluiten van boeken uit • Upload de gegevens naar de applicatie van de klant

  • De service van een professionele accountant kan op afstand worden uitgevoerd: klanten en accountant blijven in hun kantoor

  Het systeem kan worden gebruikt in de gebouwen van de klant of vergelijkbaar met een cloud-boekhoudsysteem: de gegevens van de klant worden geüpload naar de applicatie van de accountant  FLEXIBELE CONFIGURATIE: ONDERSTEUNT ALLE STANDAARD ACCOUNTINGTAKEN VOOR EEN KMO
  KWALITEIT EN INTEGRITEIT VAN DE GEGEVENS
  FUNCTIES DIE VOLDOEN AAN GAAP en ifrs

  Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP)

  Het systeem ondersteunt algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) voor de verschillende landen. Dit wordt bereikt op basis van de flexibele configuratie van het systeem.

 • Management accounting
 • Financiële en fiscale boekhouding
 • Voorraadcontrole en productie
 • Loonlijst: inkomstenbelasting, aftrek, pensioen,

  BIJZONDERE KENMERKEN
  International Financial Reporting Standards (IFRS)

  Naast de standaard boekhoudfuncties biedt het systeem enkele aanvullende (optionele) functies, waardoor het in principe voldoet aan de International Accounting Reporting Standards for Small and Medium entity (IFRS SME).

  De specifieke kenmerken van IFRS-procedures, vergeleken met algemeen aanvaarde boekhoudpraktijken voor elk afzonderlijk land, houden meer verband met de analyse van de feitelijke financiële positie van de onderneming in de marktomgeving, dan met alleen het registreren van de beweging van activa in verband met de financiële activiteit van de onderneming. De IFRS ondersteunende functionaliteit bestaat uit
  • Standaard IFRS-rapporten
  • Automatisch onderhoud van de lijst van grootboekrekeningen die nodig zijn om IFRS-rapportage te bieden
  • Faciliteiten om de financiële positie van het bedrijf binnen de bestaande marktomgeving te evalueren door de kapitaalactiva opnieuw te evalueren op basis van hun marktwaarde.
  Standaard IFRS-rapporten ondersteund door het systeem:

  1.1 OVERZICHT van het totaalresultaat
  Het rapport heeft een betekenis die lijkt op de winst-en-verliesrekening met een iets andere weergave van de categorieën inkomsten en uitgaven

  1.2 KASSTROOMOVERZICHT
  De daadwerkelijke cashflow voor het bedrijf

  1.3 BALANSOVERZICHT
  De lijst met activa en passiva van de onderneming, die ook de vlottende en vaste activa en passiva aangeeft  Datakwaliteit & integriteit: bijzondere bepalingen

  Het systeem biedt een optie om de strikte procedure voor het registreren van de transacties in te stellen.

  1. IN het geval dat de optie auditlogboek bijhouden is ingesteld, wordt elke transactie speciaal geregistreerd in de logtabel, naast het invoegen van het recordgrootboek. De records in het logbestand hebben een volgnummer, het tijdstempel en de gecodeerde handtekening, zodat de transactie niet kan worden gedateerd of gewijzigd zonder een onmiddellijke indicatie van discrepantie in de logtabel.

  De transactie kan niet zomaar uit het systeem worden verwijderd. In plaats van te verwijderen, annuleert het systeem de verkoop of de aankoop van de transactie met het juiste annuleringsrecord ingevoegd in het grootboek. Als de transactie of een van de details ervan per ongeluk is vastgelegd, moet de gebruiker als correctie een afzonderlijke transactie in Grootboek aanmaken. Dit is de rigoureuze boekhoudprocedure die wordt uitgevoerd om de geldigheid van de gegevens te waarborgen. De gebruiker kan geen wijzigingen in de financiële gegevens aanbrengen zonder door de softwareapplicatie in het logboek te zijn opgenomen. Hoewel elektronisch geïmplementeerd, lijkt het op het onderhoud van traditionele papieren boekhouding, waarbij de administratie niet kan worden opgeschoond of gewist.

  Indien begonnen, kan de loggingprocedure niet worden onderbroken of gestopt door de gebruiker. Als de gegevens volledig zijn gereset, wordt het juiste record in het logboek ingevoegd. De logboekrecords die zijn gemaakt voordat de gegevens werden gereset, worden nog steeds bewaard, hoewel ze zijn gemarkeerd als gerelateerd aan ongeldige transacties.

  De boeken kunnen ter controle worden aangeboden met de geldigheid en integriteit van de gegevens, die wordt gegarandeerd door de softwareapplicatie. Dit kan in sommige landen de wettelijke vereiste zijn.

  2. IN HET geval dat de optie auditlogboek bijhouden niet is ingesteld, worden transacties niet geregistreerd in de logtabel. de transactie (bijvoorbeeld een verkoop of aankoop) kan worden verwijderd indien deze per ongeluk is geregistreerd. Dit is een veel eenvoudigere boekhoudprocedure, die kan worden gebruikt als het softwaresysteem niet ter controle wordt aangeboden.

  Uitwisseling van gegevens tussen het bedrijf en de desktop-systemen van de accountant

  De gegevens van de desktopapplicatie van de klant kunnen worden uitgewisseld met de desktopapplicatie van de accountant
  Dit geeft de mogelijkheid om buiten de lokalen van de cliënt met de gegevens van de cliënt op de computer van de accountant te werken. De verwerkte gegevens kunnen terug worden gedownload naar de computer van de klant

  Dit is de functionaliteit die vergelijkbaar is met die van de cloudboekhoudsystemen, hoewel technisch geïmplementeerd zonder het gebruik van de cloud. De uitwisseling van de gegevens wordt uitgevoerd als een B2B-datafeedmechanisme.