ANDROID & WINDOWS-PC

UITGAVEN EN REKENINGEN VIDEOGIDSEN GEBRUIKERSHANDLEIDING (PDF) DOWNLOADEN: PC
 
  • Registreer factuurbetaling met één klik
  • Goederen- en dienstenbelasting bij aankoop wordt automatisch geregistreerd; Totalen belasting op goederen en diensten voor tacrapportage bijgewerkt
  • Registreer kosten direct op uw mobiel, wanneer u een aankoop doet buiten kantoor, upload de gegevens naar de pc-app
  • Voeg de foto van de bon toe, upload deze naar de pc-app, deze kan worden gebruikt als aankoopbewijs
  • Stel uitgavencategorieën en subcategorieën in
  • Diverse onkostendeclaraties: per categorie, per periode, totaal, percentage, comaprisson met het budget voor de categorie
  • Specificeer onkostencategorieën en subcategorieën
  • Diverse onkostendeclaraties: budgetten, percentages. Rapportages per categorie en tijdsinterval
  • Voeg documenten of notities toe aan rekeningen en aankoopgegevens
  • Gemakkelijke rapportage van uitgaven per categorie per periode: vast of gespecificeerd. Vergelijk met het verwachte budget
SELECTEER DE APPLICATIE
Modulair bedrijfssysteem Boekhoud-pc voor kleine bedrijven Boekhouding voor kleine bedrijven Android
Elke applicatie kan onafhankelijk werken. Uitwisseling van gegevens tussen de pc-app en Android-apparaten
Uitgavencategorieën, rapportage per tijdsinterval en per categorie
Voeg documenten als bewijs van aankoop bij de onkostenregistratie