ANDROID I WINDOWS PC

ZARZĄDZANIE DŁUGIEM I SPŁATA KREDYTU PRZEWODNIKI WIDEO PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (pdf) POBIERZ: PC
 
  • Zarejestruj wiele pożyczek. Rekordowe spłaty pożyczek; śledzić należności i zaległe płatności.
  • Zaległa kwota i należne kwoty są ponownie obliczane na podstawie kwoty już zapłaconej.
  • Zobacz, w jaki sposób spłaty pożyczek i odsetki wpływają na Twoje rachunki przepływów pieniężnych i zysków i strat za dowolny okres
WYBIERZ APLIKACJĘ
Modułowy system biznesowy Komputer księgowy dla małych firm Android dla małych firm
Rejestracja pożyczki w systemie jako rachunku pasywnego i obliczenie wstępnego harmonogramu spłaty kredytu
Ponowne obliczanie zaległych i należnych kwot na podstawie całkowitej wypłaconej kwoty. Dla każdej kwoty spłaty kwota główna i odsetki są obliczane osobno i uwzględniane w sprawozdaniach z przepływów pieniężnych i zysków i strat