PC ANDROID & WINDOWS

PEMBAYARAN HUTANG & PEMBAYARAN PINJAMAN PANDUAN VIDEO PANDUAN PENGGUNA (pdf) MUAT TURUN: pc
 
  • Mendaftar pelbagai pinjaman. Catat pembayaran balik pinjaman; menjejaki pembayaran yuran dan jumlah tertunggak.
  • Amaun tertunggak dan amaun pembayaran yang wajar dikira semula berdasarkan jumlah yang telah dibayar.
  • Lihat bagaimana pembayaran balik pinjaman dan faedah mempengaruhi penyata aliran tunai dan penyata keuntungan anda untuk sebarang tempoh tertentu
PILIH APLIKASI
Modular Sistem Perniagaan PC Perakaunan Perniagaan Kecil Android Perakaunan Perniagaan Kecil
Pendaftaran Pinjaman dalam sistem sebagai akaun Liabiliti dan mengira jadual pembayaran balik pinjaman awal
Mengira semula jumlah tertunggak dan terhutang berdasarkan jumlah amaun yang dibayar. Untuk sebarang jumlah bayaran balik, prinsipal dan faedah dikira secara berasingan dan dimasukkan ke dalam laporan Aliran Tunai dan Keuntungan